CSZPS logo2

Český svaz zrakově postižených sportovců - ČSZPS z. s.

CZECH BLIND SPORTSMEN FEDERATION - CBSF

foto1
foto1
foto1
foto1

Soutěží se dle pravidel IAAF a IBSA. Běhá se na vzdálenosti od 60 m po marathón. Nevidomý běhá s trasérem, který mu pomáhá při orientaci zvukovými signály, slovním doprovodem nebo krátkou smyčkou, která spojuje jejich ruce. Slabozrací při běhu na dráze běhají v menším počtu podél zřetelně vyznačených čar. Skáče se do dálky i do výšky za asistence naváděče. Při vrhačských disciplinách je třeba nevidomého přivést do vrhačského sektoru a ukázat směr odhodu.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Administrace

© ČSZPS © 2011 - 2019

webarchiv certifikat 02