Jak můžete pomoci ČSPZS?
ČSZPS vítá pomoc v různých formách. Může to být ve formě finančního sponzorského příspěvku ať už v podobě daru nebo reklamy, ale i služeb ve prospěch ČSZPS na základě řádně uzavřené smlouvy, která pak slouží jako podklad pro účetnictví a tyto náklady lze uplatnit jako daňově odpočitatelné. Pomoci nám může např. zabezpečení dopravy při sportovních akcích, vybavení sportovními potřebami, ubytování, cenové zvýhodnění služeb nakupovaných svazem atd.. Přehled plánovaných akcí i akcí, které se již uskutečnily, najdete v rubrice "Akce"

Svaz rovněž uvítá pomoc dobrovolníků při sportovních akcích v ČR i v zahraničí, kdy rádi využijeme pomoci dobrovolníků jako doprovodu, řidiče, překladatele i dalších potřebných funkcích.

Kdo již pomáhá?